Varmt välkommen till

Mångfaldens mönster –
vackra ytor med djupare mening

I bilder och mönster porträtterar vi växter och djur för att synliggöra den fantastiska biologiska mångfald som finns och fanns i vår närmiljö. Allt färre människor har en daglig kontakt med naturen vilket leder till att vi förlorar den intuitiva kunskap som har byggts upp under generationer, vi kan varken se eller förstå naturen och känner oss otrygga där. Följden blir sämre hälsa och minskad vilja att värna om miljön. Med mönsterglädje vill vi bidra till att stärka banden mellan människor och naturen.

Maj och Anna

Maj och Anna
Mönster invasion
Mönster Vide
Stoppla