Varmt välkommen till

Mångfaldens mönster –
vackra ytor med djupare mening

I bilder och mönster porträtterar vi växter och djur för att synliggöra den fantastiska biologiska mångfald som finns i vår närmiljö. Allt färre människor har en daglig kontakt med naturen vilket leder till att vi förlorar den intuitiva kunskap som har byggts upp under generationer, vi kan varken se eller förstå naturen och känner oss otrygga där. Följden blir sämre hälsa och minskad vilja att värna om miljön. Vi vill stärka banden mellan människor och naturen genom att introducera bortglömda bitar natur i människors vardag. Och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid.

Maj och Anna

Maj och Anna

Ökad kunskap om och känsla för naturen är en förutsättning för en mer hållbar framtid

Mönster invasion
Mönster Vide
Stoppla