Väggmåleri

Vi målar gärna på vägg, ett mönster eller mera fritt. Med naturen som tema och miljövänliga färger kan vi måla liv på en byggnad, inomhus eller ute. Innehållet anpassar vi efter platsens förutsättningar och era önskemål.

Vi håller gärna workshop. En del av våra mönster målas med schablonteknik, vilket gör det möjligt att bjuda in deltagare att vara med att måla. Det blir ett fint tillfälle att samtala om det vi målar och öppna upp för gemenskap. Delaktigheten skapar stolthet över att bidra till att göra platsen vackrare.

Privatperson, myndighet eller företag? Välkommen att höra av dig.

Väggmålning
Väggmålning slända
Väggmålning blommor
Väggmålning
Väggmålning
Väggmålning
Väggmålning