Ägg

Visste du att hönsägg kan vara gröna? En sval grågrön nyans, eller mer dovt brungröna. Eller chokladbruna, ljust beige, ljuvligt rosa eller isblå? Med prickar, stora och små? Äggskal har en fantastisk, perfekt halvmatt yta som gör alla nyanser behagliga och får alla kulörer att passa ihop. En äggkartong med ägg i olika färger och storlekar, värpta av höns från olika raser, är inspirationen till mönstret ’ägg’. Tanken är att synliggöra den mångfald av ägg, och därmed höns, som finns i kontrast till den genetiska enfald som vi vant oss vid när det gäller ägg och mycket annat vi äter.

För de flesta av oss är hönsägg likstora och vita. Den storskaliga matproduktionen som vi är beroende av idag har lett till en enorm förlust av genetisk mångfald. Äggen vi köper värps av hybridhöns som avlats för att passa i stora produktionsanläggningar och ge hög och jämn avkastning. Utvecklingen har gjort det möjligt att föda en ständigt växande befolkning för en allt lägre kostnad. Den genetiska likriktningen är en självklar del av vår vardag. Den är synbar. Men det snäva urvalet har även lett till likriktning av smaker och näringsinnehåll. Förutom att det är tråkigt med likriktning så blir system som bygger på enfald sårbara vid förändring.

Som konsument kan du stödja bevarandet av genetisk mångfald genom att stötta småskaliga matproducenter som erbjuder en större variation. Ägg med variation kan du ibland hitta på REKO-ringar runt om i landet eller om du har tur, vid en ÄGG-skylt vid någon gård. Titta gärna in på kackel.se, Svenska lanthönsklubbens sida om du vill veta mer om lantraserna. NordGen ansvarar för att bevara äldre växtsorter och raser av lantbruksdjur med ursprung i Norden. Läs mer om deras arbete och hur du kan stötta det på nordgen.org

Leve mångfalden!

/Anna