Pollen

Under många år arbetade jag med att identifiera pollen med hjälp av mikroskop och slogs av den mångfald och skönhet jag fann. Sedan dess har jag drömt om att skapa ett mönster av pollen för att synliggöra dessa fascinerande, livsnödvändiga små partiklar för fler. När det väl blev dags valde jag att göra dom jättestora. Tänkte att det vore kul om de tog ordentlig plats när de äntligen fick en chans att synas. Den största, oval med en por i ena änden är ett rågpollen. Här finns även pollen från björk, tall, hassel, lind, sälg, måra och gråbo. Bland annat.

Många av oss tänker nog inte så glada tankar när vi hör talas om pollen, det fördömda damm som får oss att nysa och snora och vilja låsa in oss under våren när man egentligen bara längtar ut. Men pollen är helt nödvändiga för de flesta växters fortplantning. Ett pollen innehåller hälften av växtens genetiska uppsättning. Den andra hälften finns i fröämnet som börjar utvecklas till ett frö när den blivit befruktad av ett pollen från en annan planta av samma art. Växternas pollen sprids mellan olika plantor på olika sätt. Främst med vind eller med hjälp av insekter som pendlar mellan blommor för att samla pollen eller nektar till föda at sig själva eller sina avkommor.

Pollen är också en viktig nyckel till naturens historia. ”Pollenskelettet” är uppbyggt av ett otroligt slitstarkt ämne och kan bevaras i sjöarnas bottensediment eller myrarnas torv under tusentals år. Genom att analysera vilka pollentyper som finns på olika djup kan man skapa sig en bra bild av hur naturen har utvecklats i området. Därför satt jag där vid mikroskopet, månader i streck, för att med pollenkornens hjälp måla upp en bild av hur järnbruket i Bergslagen har påverkat det kringliggande landskapet genom historien.

/Anna