Strandäng

Mönstret består av en samling porträtt av växter och djur som lever på den svenska sydkustens mest havsnära lägen.

Några växter, som marviol och strandkål, finner du bara nere på stranden. De är anpassade till ett liv exponerat för vind och salta vågor, och de lever av den näring som ilandfluten tång ger i den annars näringsfattiga miljön.

Den detaljrika, myllrande och blomstrande mattan av lågväxta arter finner du lite längre upp på land. Här trivs en massa arter, som trift, harklöver och gråfibbla, som du kanske känner igen från andra torra platser långt från havet, t.ex. längs vägkanter?

Över den lågväxta mattan reser sig tre bjässar i sammanhanget – strandkål, strandråg och strandkvanne. Växtsamhället serverar mat åt en fladdrande, surrande mångfald av hungriga insekter. Här trivs även fåglar, som strandpipare och silvertärna, som bygger sina bon på stranden och äter av vad havet har att erbjuda.

Mönstret rymmer 35 arter växter, djur och till och med en representant från svamparnas rike, nejlikbroskskivlingen. Ett blygsamt urval arter från en otroligt artrik miljö, men en ansenlig mängd arter att rymma i ett mönster.

/Anna och Maj