Invasion

När vi lämnade Norrbotten och åkte söderut på sommarloven tyckte jag det var helt magiskt när slänterna vid vägen fylldes av miljontals blommande lupiner. Hela familjen var engagerad och utbrast med förundran ’Åååh!’ eller ’Titta!’ eller ’Såå vackert!’ med jämna mellanrum. Som att komma in i en prunkande sagovärld. Jag vet att vi någon gång försökte ta med en lupinplanta till vår trädgård, men den ville aldrig riktigt ta sig.

När jag har lärt mig mer om naturen har jag förstått att lupiner kan ställa till problem, men det har varit svårt att acceptera att något så vackert kan ses som ett hot. I mönstret ’Invasion’ samsas blomsterlupin med jätteloka, kanadensiskt höstgullris, vresros, parkslide och skunkkalla. De räknas alla som mer eller mindre invasiva arter i Sverige, alltså arter som är främmande i vår natur och som riskerar att ställa till problem på sin nya växtplats. Eftersom de trivs i sin nya miljö och saknar naturliga fiender kan de bre ut sig på bekostnad av den inhemska floran och faunan. Du kan hjälpa till att stoppa spridningen av invasiva arter genom att bekämpa dem i din närmiljö eller genom att rapportera till artfakta.se om du stöter på dem. Där finner du även information om ytterligare invasiva arter.

Den storväxta jättelokan fick dominera i mönstret, på en rapport av jättelokan ryms två rapporter av övriga växter. Färgskalan avviker något från den naturliga, och är istället inspirerad av saker jag samlat på mig för att jag tyckt om kombinationen av färger – ett julpynt i papper, en servett med motiv ur muminvärlden och en skånsk träkista från 1824.

/Anna